Pielęgnacja konia - jest to najważniejsza czynność podczas obchodzenia się z koniem. Od tego jak dbamy o zwierzaka zależy jego zdrowie fizyczne, ale też i psychiczne.

Codziennie przed treningiem powinno się wyczyścić konia. Jego sierść nie może mieć zdanych zaklejek brudu, od których może się obetrzeć. W szczególności musimy zwrócić uwagę na miejsce pod czaprakiem, popręgiem, ochraniaczami oraz ogłowiem. Jeżeli nie usuniemy brudu spod tych miejsc można poważnie zranić konia, a to wpłynie na jego prace z człowiekiem.

Kolejną ważną sprawą są kopyta, powinno się je czyścić nie tylko przed jazdą, a także po. Brud pod kopytami może spowodować podbicie. Jest to rana, która mocno boli i z tego powodu koń może okuleć. Natomiast po jeździe należy sprawdzić czy nie wbiły się kamyki, które naciskają na strzałkę. Przy poważniejszych urazach, obtarciach możne zrobić się nieprzyjemna rana, która dyskwalifikuje konia z dalszej jazdy aż do wyleczenia.

Pielęgnacja jest ważna nie tylko z przyczyn zdrowotnych ale też estetycznych. Grzywa i ogon również potrzebują czesania.

Wśród jeźdźców krąży powiedzenie, że jeżeli podczas jazdy w ogonie lub w grzywie znajduje się słoma czy siano, to jeździec spadnie. Lepiej więc dokładnie wyczesać konia, niż leczyć stłuczone mięśnie.

Do pielęgnacji używa się też różnego rodzaju szamponów dla koni, smarów do kopyt czy innych preparatów leczniczych. Wszystko to sprawia, że koń będzie się lepiej prezentował.

Regularne dbanie o konia stwarza więź między koniem i jeźdźcem, którą nie da się opisać. Trzeba to poczuć. :)